WatTruyenHD.Com

Duyên đứt gánh [Hoàn]

Cổ đại

21457

Hoàn thành

11-03-2023

Duyên đứt gánh [Hoàn]

1859 lượt thích / 21457 lượt đọc
"Bắc thang lên đến tận trời Hỏi rằng duyên đứt thì đời tính sao Trời cười trời bảo chẳng sao Tìm ngay đứa cắt mà rào thẳng tay Ngữ này mà cứ cò quay Mày đem duyên nó buộc ngay duyên mày Đã đeo thì phải mặt dày Không dai nó chạy mày cay đến già." Chuyện về gái ế và thằng thầy bói phán nó ế. Ảnh: Thủ Phất Thanh Đài