WatTruyenHD.Com

[Edit Beta] Sau Khi Pháo Hôi Ác Độc Trùng Sinh

Lãng mạn

81594

Đang cập nhật

29-11-2023

[Edit Beta] Sau Khi Pháo Hôi Ác Độc Trùng Sinh

6783 lượt thích / 81594 lượt đọc
Lời trước khi đọc: 1. Truyện dịch phi thương mại nên vui lòng không mang đi đâu. 2. Truyện có nhiều cảnh miêu tả rất khó nên mình dịch không được mượt lắm. 3. Tôn trọng tác giả tác phẩm và công sức của editor, không mắng chửi thô tục, không thích có thể click back

5 chương mới nhất truyện [Edit Beta] Sau Khi Pháo Hôi Ác Độc Trùng Sinh